• kodo1 posted an update 1 month, 1 week ago

    Tinh dầu Kodo với bộ sưu tập mùi hương lớn, trên 1,000 Kodo tinh dầu nước hoa và hơn 100 loại tinh dầu thiên nhiên, được tổng hợp phức tạp, có hương thơm tinh tế và hoàn hảo nhất. Việc sử dụng mùi hương tự nhiên để làm thơm không gian sống là một truyền thống rất lâu đời của người Nhật. Kodo – nghĩa tiếng Nhật là Hương Đạo – Nghệ thu&#785…[Read more]

  • kodo1 became a registered member 1 month, 1 week ago