• kevonaippc posted an update 2 months ago

    Chó Poodle có mấy loại? đây chính là 5 loại Dòng chó Poodle được Dog Paradise liệt kê bên dưới.- Tiny Poodletrong những giống Giống chó Poodle, có một giống chó biến thể tên là Tiny Poodle. đây chính là giống chó nhỏ nhất (chỉ sau chó Teacup Poodle) và là 1 trong những hai giống chó không được AKC – Hiệp hội chó Đất nước Hoa Kỳ chính thức cô…[Read more]

  • kevonaippc became a registered member 2 months ago